Võ Tàu – nhạc Tàu!!!

Tự xóa do bị nhầm!!!

P/S: Sau khi kiểm tra lại, đó là bài hát Dòng máu Lạc Hồng. Hú vía, một bài học về sự cẩn trọng trước khi post bài, kinh nghiệm xương máu!!!

Advertisements