Xuống đường – 19.06.11

Photobucket

Tối hôm thứ bảy, đọc thấy tin sẽ có xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc vào ngày hôm sau, thao thức không ngủ được, giật mình mấy lần…

Sáng dậy, đưa Mun đi ăn sáng, đi làm. Mun hỏi, sao hôm nay ăn mặc thế, cười trừ, đánh trống lảng, sợ Mun lại lo nghĩ linh tinh…

Alo cho ông anh, đang ngồi đây rồi, chạy đến bảo tàng, gửi xe xong, phi ra tượng đài, cha mẹ ơi, dân phòng và cơ động đông như kiến, dây thừng bịt bùng khắp chốn. Anh đi đâu, đường này là đường cấm, anh đi đường khác. Nản, yêu nước mà còn bị cấm đường!!!???

Lượn phượn dọc theo Điện Biên Phủ, dân tình thờ ơ ngồi cà phê, cách đó mấy trăm mét, gần trăm con người đang hò hét, la ó, lên tiếng vì chủ quyền Tổ Quốc bị xâm phạm!!!

Lấy xe, chạy về bệnh viện K. Alo, anh đang ở đâu, ngồi cà phê hay đi theo đoàn. Đoàn đi rồi, đang dẫn đầu chụp ảnh đây, ok, em đuổi theo. Phi vào bệnh viện gửi xe, đi bộ đuổi theo đúng 1 vòng tròn. Túm được ông anh đang hò la khản cả cổ. Xông lên nào…

Trưa về, Mun thấy làm sao mà mồ hôi mồ kê vã ra thế kia. Ờ, anh vừa đi biểu tình về mà. Thảo nào, nhìn thấy bộ dạng là nghi rồi. Đi ăn, trưa về, lên mạng, thấy ảnh 2 anh em to đùng ngay các trang, phen này thì chuẩn bị tinh thần đi uống nước chè và đập muỗi nhé, biểu tình này, xách động này…

Cảm nhận sau ngày 19.06.11: Khi lòng yêu nước bị cấm đoán, thì khó có thể huy động tổng lực toàn dân vào trận chiến không cân sức với kẻ thù nham hiểm!!! E rằng đến khi có biến, sẽ có bao nhiêu người đứng lên hưởng ứng lời hiệu triệu???!!!

Advertisements

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can alway preview any post or edit you before you share it to the world.